Home | About Us | Services | Staff | Photos | Referrals | Contact Us | Kormacit / Kormakitis

YORGO KASAP RESTAURANT

Kormacit / Kormakitis

Welcome to Kormakitis
The Largest Cyprus Maronite Catholic Village.
(Hope to see you soon there)

kormacitkoyu2.jpg

Arising from its varied historical and cultural past, the island of Cyprus has become home to diverse civilizations in the Mediterranean concurrently. As well as the Turks and the Greeks, there is a Maronite community living on the island, but they mostly go unmentioned despite their population. The Maronites are of Katholic-Arab origin, and their number is almost 6,000. Their mother tonque is a form of Arabic ( Cyprus Maronite Arabic CMA) and they came to the island from Lebanon 1300 years ago and settled in various parts of the country. Approximately 130 elderly Maronites live in the village of Korucam, in the north of the island However, the major part of the community lives in the sothern part of Nicosia.
Although their mother tongue is Cypriot Maronite Arabic, many Maronites also speak Greek and Turkish. Their religious services are held in Aramaic, the ancient language of Christ. Besides thir connection with the Eastern Catholic Church and Western Syrian Mass, they are linked to the Roman Catholic Church as a community, with the Pope as their religious head. A small society, ancestors of the original Maronitesi live in a small village in the north of the island, known as Kormatikis or Kormacit, but today the name has been changed to Koruçam (34 km from Kyrenia).
In the centre of the village stands an impressive church with bell towers. The name of the village is derived from the name of a town in Lebanon, Koura. Historical soruces indicate that the Maronites of Cyprus came from this town. The Maronites who settled in Kormacit named their new settlement "Koura-macidi"to convey thir grreat homsickness for their fatherland. The meaning of this name is " I came from Koura, but my soil was left behind"

kilisesiweb.jpg

Who are the Maronites ?

Historical sources report that the Maronites came to Lebanon from the Syrian Monastery of Beit Maroun. The Monasteries in Syria which belonged to the Maronites were destroyed by hotile communities in 936 and meh any Maronites were massacred. The survivors left Syria and sheltered in the mountains and valleys of Lebanon. Then in the Middle Ages, some Maronites fled from the Levant, away from the religious and political clashes, and settled in Cyprus. This community continues their way of life today and they are members of the Maronite Church.

KORMACİT KÖYÜ VE MARONİTLER
Kıbrıs  adasında, Rumlar ve Türkler dışında yaklaşık 7000 civarı nüfusa sahip azınlık bir topluluk olan Maronitler de yaşamaktadır. Ana dilleri Arapça
olan Maronitler, tam 1300 yıl önce Lübnan’dan gelmişler ve adanın değişik yerlerine yerleşmişler. KKTC’deki Kormacit köyünde yaklaşık 110 yaşlı Maronit yaşamaktadır. Maronitlerin büyük bir kısmı genellikle Güney Kıbrıs’taki Lefkoşa şehrinde yaşamaktadır. Arap kökenli olan Maronitler, Katolik bir topluluk olarak yüz yıllardır gelenek ve göreneklerini sürdürerek adada yaşıyorlar.
Aslında Maronitler Lübnan'a da Suriye'den geldiler. M.Ö. 936 yılında Suriye'deki Maronitlerin barındıkları manastırlar ve Bet Maron manastırı düşman topluluklar tarafından tahrip edildi. Çok sayıda Maronit katledildi. Sağ kalanlar Suriye'yi terk edip Lübnan dağlarına ve vadilerine sığındılar. Kıbrıs Maronitleri ya da Kıbrıs Marunileri, Orta Çağ'da Levant'tan dinsel ve siyasi çatışmalar sebebiyle kaçarak, Kıbrıs'a yerleşen ve Maruni Kilisesi üyesi olan, günümüzde de varlıklarını devam ettiren topluluk olarak bilinir. Ana dilleri Arapça yanında, Rumca ile Türkçe de konuşmaktadırlar. İbadet ve ayinlerini Arapça olarak gerçekleştirirler. Doğu Katolik Kilisesi ve Batı Suriye Ayini'ne bağlı olmakla birlikte topluluk olarak Roma Katolik Kilisesi'ne mensupturlar. Maronitlerin torunları olan küçük bir topluluk şimdi Kıbrıs'ın Kormacit köyünde yaşıyor. Kormacit'in merkezinde etkileyici bir Katolik Kilisesi var. Köyün adı Koura'dan geliyor. Koura Lübnan'da bir kasaba ve Kıbrıslı Maronitler işte o kasabadan kalkıp bu köye gelmişler. Bugün Kormacit (Koruçam) adı verilen köye yerleşen Maronitler, göçüp geldikleri topraklara duydukları hasretin bir ifadesi olarak yeni yerleştikleri yere "Koura-Macidi" demişler. Yani; "Koura'dan geldim ama toprağım gelmedi".

Enter content here

Enter supporting content here

YORGO KASAP RESTAURANT
MERSIN 10 KORUÇAM - KORMACIT - (TRNC) Northern Cyprus

Powered by Register.com